Close and go home Prev project Next project

ATENALIA Psychological Training

Comunicació global

El projecte comença per la necessitat de canvi de l’empresa Argos Coaching.

Amb el pla estratègic de comunicació es detecta la necessitat de fer un gir en el concepte de coaching. Un gir de 360 graus, que arrenca amb un canvi en el posicionament com a marca, canvi de nom, i la proposta d’un claim més explicatiu i concret. Què és coaching? Entrenament per aconseguir objectius i d’aquí va nèixer el nou claim, “Psychological Training”. I el nostre objectiu és explicar-ho de forma clara i directa.