Close and go home Prev project Next project

i2CAT

Comunicació global

La Fundació i2cat és una institució dedicada a la recerca d’excel·lència en l’àmbit d’arquitectures, aplicacions i serveis d’internet.

La construcció d’una marca s’ha de treballar a foc lent. Primerament vàrem començar amb el redisseny de la Identitat Corporativa i la web. El seu desè aniversari va ser un punt d’inflexió, amb la celebració d’un event especial al Palau de la Generalitat i amb un Annual Report amb un format innovador, una pàgina web on es presenta la informació de forma clara, directa i molt visual, mitjançant il·lustracions, infografies, icones i gràfics molt elaborats.

co-operating with companies
co-operating with institutions
co-operating with research areas
co-operating with users
smart citizen
smart economy
smart government