Close and go home Prev project Next project

ICIQ - Institut Català d’Investigació Química

Annual Report 2013 i 2014

Per centres de referència com l’ICIQ, l’Annual Report és una peça clau en la comunicació. Una peça que pot tenir un molt bon impacte per la marca si està ben executada.

Una memòria feta a mida, que reflexe la intensa activitat del centre any rere any.