Close and go home Prev project Next project

ICREA 15 anys

Organització de l’event

Una marca parla de sí mateixa quan pren contacte amb els seus públics, ja sigui pels canals online, tradicionals o en directe cara a cara amb la seva audiència.

La celebració del 15 aniversari va ser un moment ideal per retrobar-se, parlar, escoltar (què hi ha de nou?)... i reflexionar sobre el passat- present i futur, sobretot, futur.

L’acte havia de ser una mica diferent, però sense que notéssim a faltar cap ingredient. Sobretot aquells ingredients que fan de l’ICREA una institució única, que fa les coses a la seva manera amb un objectiu clar: que el nostre país sigui referent en l’àmbit de la recerca a nivell internacional.

Convidats de primera fila, els investigadors com a epicentre de l’acte i una orquestra sorpresa amagada entre el públic al compàs de “My way” de Frank Sinatra. No podia ser d’una altra manera.