Close and go home Prev project Next project

ICREA - The need to know

Estratègia de marca i accions de comunicació

ICREA és una institució formada per investigadors de prestigi mºial.

Un anàlisi previ abans de començar a treballar revela la importància de crear i potenciar la marca ICREA. El repte és reforçar la percepció de comunitat científica d’excel·lència i fer-ne veure la seva contribució a la societat.

Després d’una primera fase on desenvolupem el Pla d’ Estratègia de Marca i establim les bases per al seu nou posicionament, comencem amb el disseny de la nova Identitat Visual, Claim, Web, Intranet, Vídeos, Guardons i organització d’events especials.

Aquest any 2016 estem organitzant una festa per celebrar el seu 15è aniversari de forma molt especial. Shhhh! fins aquí podem llegir.