Close and go home Prev project Next project

VHIR - Vall d’Hebron Institut de Recerca

Web Màster Oficial en Investigació Biomèdica Translacional

Un màster? La primera pregunta donava resposta a com havíem d’enfocar el projecte. Els usuaris finals són estudiants, gent jove. El mòbil és una extensió de la seva mà i calia fer una web responsive al 100%. El resultat ha estat per una banda una web que a través del seu disseny reforça el posicionament de marca del VHIR i per altra millora l’accés a tots els usuaris i així obté un major nombre d’estudiants interessats en el mateix.