Close and go home Prev project Next project

VHIR - Vall d’Hebron Institut de Recerca

Web corporativa

El VHIR és un centre de recerca d’excel·lència de Barcelona i un dels més rellevants a nivell mundial, on hi treballen unes 1300 persones. El volum d’informació és el tema més important a plantejar des d’un inici, per tant, cal estructurar i fer una arquitectura de continguts sòlida. Un cop solucionat aquest aspecte (UX), passem al segon objectiu: que el nou disseny projecti una bona imatge de marca a l’alçada del nostre client.

El volum d’informació és el tema més important a plantejar des d’un inici, per tant, cal estructurar i fer una arquitectura de continguts sòlida. Un cop solucionat aquest aspecte (UX), passem al segon objectiu: que el nou disseny projecti una bona imatge de marca a l’alçada del nostre client.