Close and go home

CRAG - Center for Research in Agricultural Genomics

VISUAL IDENTITY · WEB · PHOTOGRAPHY

La nostra missió era clara: treballar el canvi d’imatge del centre per tal de reimpulsar el seu posicionament.

Un treball intens per adaptar la marca als nous temps, que dona com a resultat una nova identitat visual i nova web.