Close and go home

ICREA - Annual Report

Web · Editorial · Illustration · Motion graphic · Social Media

Creativitat i disseny de la memòria anual per a diferents canals i suports, on hem treballat amb especial cura les il·lustracions que reflecteixen els valors de la marca.

"Ondeuev ha captat l'essència d'una institució singular i única com ICREA i l'ha projectat amb intel·ligència, creativitat, rigor i elegància."

Emilià Pola

Executive Director