Close and go home

VINTACAP

Comunicació global

Una empresa, Dismol (líder en la fabricació de càpsules per vi i cava) amb 3 línies de productes, càpsules, tubs i sleeves.

El punt de partida del projecte és l’objectiu de potenciar la divisió de càpsules i la futura internacionalització i expansió de la mateixa.

El projecte comença amb el desenvolupament d’un pla estratègic de marketing i comunicació, en el qual es decideix renovar la marca totalment. Iniciem una nova etapa de canvis: nou naming, identitat visual, catàlegs, imatges 3D i estand.

Neix Vintacap, by Dismol, amb un nou disseny i una nova imatge per arribar a nous mercats.