ICREA (Catalan Institute for Research and Advanced Studies) CERCA (Catalan Centers of Research) Fundació “La Caixa” ICM (Institut de Ciències del Mar) UOC - Universitat Oberta de Catalunya VHIR (Vall d’Hebron Research Institute) IrsiCaixa CRG (Centre for Genomic Regulation) IIB Sant Pau (Institute for Biomedical Investigation Sant Pau) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health) BIST (Barcelona Institute of Science and Technology) CED (Centre for Demographic Studies) CRAG (Centre for Research in Agricultural Genomics) CTTC (Technological Center for Telecomunication of Catalunya) IRTA (Centre for Research in Animal Sanitation) BIOCAT CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) FPM (Fundació Pasqual Maragall) IRB (Institute for Research in Biomedicine) IDIBELL (Bellvitge Biomedical Research Institute) AQUAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya) GSE (Graduate School of Economics) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Recinte Històric EIT HEALTH Europe ICAEN - Institut Català d'Energia Ajuntament de Barcelona